• Popularne formaty

  Ekspert od formatów plików

  Czasami zdarza si?, ?e masz na komputerze plik, który nie jest zwi?zany z ?adnym programem, a Windows nie potrafi go otworzy?. File Type Advisor zosta? stworzony, aby pomóc Ci w takiej sytuacji. W naszym ma?ym programie znajdziesz opisy ka?dego problematycznego pliku oraz programy polecane do jego otwierania lub konwertowania.

  Popularne formaty plików

  File Type Advisor wie wszystko na temat formatów plików i ich rozszerzeń. Poni?ej znajduj? si? najpopularniejsze formaty zgrupowane wed?ug kategorii.

  crdownload file formatCRDOWNLOAD, DAT file formatDAT, DLL file formatDLL, APK file formatAPK, MDF file formatMDF, TMP file formatTMP, ICS file formatICS, RAR archive file format formatRAR

  Pliki wideo

  AVI video formatAVI, MKV video formatMKV, MOV video formatMOV, WMV video formatWMV, MPG video formatMPG, M4V video formatM4V, RMVB video formatRMVB.

  Pliki muzyczne i audio

  MP3 audio formatMP3, M4B audio formatM4B, FLAC audio formatFLAC, WAV audio formatWAV, CDA audio formatCDA, WMA audio formatWMA, AAX audio formatAAX, M4P audio formatM4P, OGG audio formatOGG, AMR audio formatAMR, AAC audio formatAAC.

  Grafika

  GIF image formatGIF, PSD image formatPSD, PNG image formatPNG, BMP image formatBMP, EPS image formatEPS, ITHMB image formatITHMB, CR2 image formatCR2.

  Dokumenty

  PDF formatPDF, DOC formatDOC, DOCX formatDOCX, XLS formatXLS, XLSX formatXLSX, MPD formatMPD, ODT formatODT, PPTX formatPPTX, DJVU formatDJVU, MDB formatMDB.

  Pliki tekstowe

  TXT formatTXT, NFO formatNFO, LNG formatLNG, CUE formatCUE, CONFIG formatCONFIG, DIZ formatDIZ, CSV formatCSV, LST formatLST.

  Mamy tak?e w ofercie ma?y program do wyszukiwania najnowszych informacji dotycz?cych nieznanych Ci formatów plików, które mo?esz znale?? na swoim komputerze. Informacje te obejmuj? szczegó?owy opis formatu pliku, jego rozszerzenie, ikon?, programy, za pomoc? których mo?na taki plik otworzy? lub konwertowa? i du?o wi?cej. Pobierz tego ma?ego eksperta do spraw formatów plików, by mie? wszystkie informacje o formatach plików pod opusszkami swoich palców!

  湖北神农架旅游网